JoBo Keuringen ... goed gekeurd!

Opleiden eigen personeel

Voor de periodieke controle van elektrische apparaten zijn er twee mogelijkheden: uitbesteden of opleiden. In dit overzicht worden de aandachtspunten voor keuren in eigen beheer samengevat.

Opleiden eigen personeel

Er zijn cursussen waarin u (bestemd voor magazijnbeheerders, monteurs, etc.) leert de periodieke controles van elektrische apparaten zoals boormachines, lastransformatoren, slijptollen, betonmolens, etc. uit te voeren.
Voert u de controles niet zelf uit, maar wilt u de controles gaan uitbesteden en dit beter willen beoordelen, dan is een cursus wellicht ook interessant. Informeer u goed zodat u niet voor teleurstellingen komt te staan. Wat minimaal aan bod moet komen:

Theorie

 • De relatie tussen de Arbowet, de VCA en de gehanteerde normen
 • Welke arbeidsmiddelen vallen onder de controle
 • Met welke frequentie moet er worden gecontroleerd
 • Hoe bepaalt u de omvang van een steekproef
 • Wie mag de controles uitvoeren
 • Waaruit bestaat een visuele controle
 • Welke metingen uitvoeren: Het meten van de beschermingsleiding, isolatieweerstand, meten van lekstromen
 • Inspectiepunten voor categorieën gereedschap goed beoordelen: Dubbel geïsoleerde apparaten, Geaarde apparaten en toestellen, kabelhaspels en verlengsnoeren, apparaten met keramische elementen, zwerfkastjes of mobiele verdeelpunten, driefase apparaten
 • Welke meetinstrumenten zijn voor uw situatie goed bruikbaar
 • Het opzetten en onderhouden van een ordentelijke administratie

Praktijk

 • Leer werken met uw aan te schaffen meetinstrumenten
 • Hoe dienen visuele controles uitgevoerd te worden
 • Verwerken van de resultaten in een ordentelijke administratie
 • Hoe te rapporteren en registreren
 • Eisen aan verschillende controlestickers, certificaten en testresultaten

Laat u goed informeren over de aan te schaffen meetinstrumenten en de verwerking van de meetgegevens tot geldige certificaten in een heldere administratie.

Naast het keuren van elektrische apparaten dient u, indien van toepassing, opleidingen te volgen voor het keuren en inspecteren van

 • klimmaterieel, ladders, trappen en (rol)steigers
 • valbeveiliging en PBM
 • hijsgereedschappen en takels

Continuïteit

Bedenk hoeveel medewerkers moeten worden opgeleid om de continuïteit te kunnen waarborgen. Afhankelijk van het aantal stuks te keuren arbeidsmiddelen dient u uw opgeleide medewerker(s) periodiek vrij te maken voor de keuringswerkzaamheden. Zorg ervoor dat bij beëindiging dienstverband, vakantie of verzuim een opvolger wordt opgeleid.

Opfriscursussen

Houd uw opgeleide medewerkers op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving, en zorg voor periodieke opfriscursussen. Wie is binnen uw bedrijf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het toezicht op de te verrichten werkzaamheden? Toets periodiek de naleving van de inspectiemethodes, eisen aan registratie en de inspectiefrequentie.

gerelateerd onderwerp: JoBo-Keurmeesters