JoBo Keuringen ... goed gekeurd!

JoBo Keurmeesters

JoBo Keuringen BV

JoBo Keuringen BV is een erkend keuringsbedrijf voor al uw elektrische gereedschappen, brandblusmaterialen, valbeveiligingen en klim- en hijsmaterialen. Het uitbesteden van uw keuringswerkzaamheden aan JoBo Keuringen garandeert u een deskundig advies, scherpe tarieven, veilige uitvoering en een uitstekende administratie van al uw arbeidsmiddelen.

Elektrisch gereedschappen

Wij keuren en certificeren al uw elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 normen. Wij voorzien u van een goed advies over het hele proces: van inventarisatie tot de administratie van uw certificaten. Uw machines zijn in deskundige handen: JoBo Keuringen: Goed Gekeurd!.

Indien gewenst verzorgen wij kleine reparaties in huis. Met de door ons geleverde keuringscertificaten kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn en dat u heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

Brandblusmaterialen

Belangrijke normen voor blusmiddelen:

NEN 2559 Onderhoud van draagbare blustoestellen
NEN 2659 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen
NEN 4001+A1 Brandbeveiliging - Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen
Zowel oude vaste brandslaghaspels, die nog onder NEN 3211 zijn gemaakt, als nieuwere die onder NEN-EN 671-1 vallen, kunnen onderhouden worden volgens NEN-EN 671-3 en het certificatieschema. Certificatieafspraken voor onderhoud blusmiddelen zijn te vinden op de website van het CCV. Genoemde normen: NEN 3211 Brandweermaterieel - Vaste slanghaspels met rubberslang en straalpijp NEN-EN 671-1 Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang NEN-EN 671-3 Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen - Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang

Keuren van verplaatsbare blussers

Hieronder verstaan we alle verplaatsbare blussers die tijdelijk worden ingezet bij een klus die brandgevaar oplevert. Door de vele verplaatsingen van deze blusser wordt de slijtage sterk verhoogd. Het is dan ook belangrijk om deze blusser elk jaar te controleren, zodat u aan de norm te blijft voldoen.

Keuren van niet verplaatsbare blussers

Niet verplaatsbare blussers zijn alle blusmiddelen welke op werkplekken zijn gemonteerd. Denk hierbij aan koolzuurblussers, poederblusser en schuimblussers. Ook voor deze blussers vereist de verzekering een jaarlijkse controle, zodat u aan de norm en verzekeringseisen te blijft voldoen.

Keuren van slanghaspels

Onder deze categorie horen alle slanghaspels welke vast zijn gemonteerd. Deze zijn vaak gebouw gebonden en vallen onder de zorg van de eigenaar van het gebouw. Deze dienen minimaal eens per twee jaar gecontroleerd te worden. De inspectie bestaat uit het visueel controleren op gebreken van de slang en het meten van het water volume.

Keuren van blusmiddelen in een wagen

Er zijn veel blusmiddelen die in een auto of bus zijn gemonteerd. Deze blusmiddelen zijn verplicht volgens de arbeidsinspectie en dienen jaarlijks geïnspecteerd te worden. Vanwege het mobiele gebruik, zijn deze blusmiddelen aan vele trillingen onderhevig, waardoor ze een hoge slijtage kennen. De inspectie vindt veelal plaats tijdens de jaarlijkse controle van alle arbeidsmiddelen.

JoBo Keuringen heeft jarenlange ervaring voor het goed keuren van uw brandblusmiddelen.

Valbeveiligingen

Met het volgen van NEN 360,361,365 keuren wij uw valbeveiligingen, zodat u een veilige werkomgeving kunt blijven bieden én aan de arbowetgeving voldoet. De norm beschrijft de inspectiepunten voor het keuren van valbeveiliging.
Aan de hand van een checklist keuren onze inspecteurs de diverse punten gekeurd waaronder bv de gordel, verbindingsmiddelen, ankers, d-ringen.

Graag bieden wij u een passende offerte.

Klimmateriaal

Jaarlijks vallen er veel mensen van een ladder, met alle gevolgen van dien. Het goede nieuws is dat het aantal ongevallen met ladders in Nederland lager is dan in andere Europese landen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de hogere eisen die we in Nederland stellen aan ladders en trappen. Maar het slechte nieuws is dat het in Nederland ook nog om duizenden ongevallen per jaar gaat. Veel te veel dus. Een goede ladder is belangrijk, maar het is ook heel belangrijk dat je goed met de ladder omgaat. In Nederland zijn de minimale eisen voor ladders en trappen vastgelegd in het Besluit Draagbaar Klimmaterieel van de Warenwet. Ladders en trappen die in Nederland worden verhandeld moeten voldoen aan dit besluit. Dit geldt zowel voor ladders en trappen voor de consumenten- als professionele markt.

Onze gecertificeerde en vakbekwame deskundigen keuren en certificeren al uw ladders, trappen en rolsteigers volgens "Warenwet besluit draagbaar klimmateriaal" en NEN 2484 (ladders/trappen) of NEN 2718 (rolsteigers) normen. Indien gewenst verrichten wij reparaties of vervangen waar nodig uw afgekeurde materialen. Vraag gerust om advies over ladders, trappen en rolsteiger.

Hijsmateriaal

De keurmeesters van JoBo Keuringen zijn deskundig voor het keuren van hijsmiddelen en hefmiddelen, zoals bv:

  • hijsbanden
  • samengestelde hijsmiddelen
  • dommekrachten
  • hydraulische vijzels
  • Sjormiddelen
  • Kettingwerk

Het keuren van hijsmiddelen wordt volgens de geldende NEN-normen uitgevoerd.

Metalen hijs- en hefmiddelen dienen naast de jaarlijkse inspectie, veelal vierjaarlijks beproefd te worden door een externe deskundige. Onze inspecteurs hijsmiddelen kunnen de jaarlijkse visuele inspectie doen. Voor de periodieke beproeving schakelen wij een externe deskundige in die de middelen onder andere op een trekbank beproeft. Zo ontzorgen wij u graag en zijn uw hijsmiddelen goed gekeurd.

BHV: verbandtrommels

Het controlen & navullen van uw EHBO-voorziening is een van de diensten van JoBo Keuringen. Bij de inspectie voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

– controleren van de inhoud, houdbaarheidsdatum, volledigheid
– reinigen van de EHBO-koffers
– indien nodig aanvullen van de EHBO-koffer

Vraag gerust naar de mogelijkheden.