JoBo Keuringen ... goed gekeurd!

Het vaststellen wat er door ons wordt gekeurd

In de NEN 3140 norm valt elektrisch handgereedschap onder “hulpmiddelen”. Deze hulpmiddelen dienen in de meeste gevallen één keer per jaar gecontroleerd te worden en direct na elke reparatie! De controles dienen op voorgeschreven wijze verricht te worden.

Klimmaterialen en valbeveiligingen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden volgens de norm die beschreven staat in de NEN 2484. Voor brand preventie materialen geldt vaak een houdbaarheidsdatum.

Om deze keuringen uit te voeren beschikken wij over gekwalificeerd personeel.

Samen met u gaan we nu bepalen wat er gekeurd dient te worden.

Voorbeelden van te keuren materialen zijn:

  • elektrische gereedschappen, zoals:
    boormachines, boorhamers, valbeveiligingen, hak- en breekhamers, schuur- en slijpmachines, zaagmachines, schaafmachines, kabelhaspels.
  • klimmaterialen, zoals:
    ladders, trappen, steigers, valbeveiligingen
  • brandpreventie materialen, zoals:
    brandblussers, brandhaspel, rookmelders en verbandtrommels.

Wanneer en waar kan er gekeurd worden

Wij maken vervolgens duidelijke afspraken met u wanneer wij gaan keuren en wat zeker zo belangrijk is, wanneer er gekeurd kan worden.

Het is mogelijk dat wij uw te keuren producten meenemen naar onze werkplaats maar in de meeste gevallen zal het voor u makkelijker zijn wanneer de keuring op locatie plaatsvindt.

Wij kunnen aan beide voorwaarden voldoen.

Hoe wordt er door ons gekeurd

Onze keuring bestaat in eerste instantie uit een visuele inspectie. Afhankelijk van het te keuren materiaal of gereedschap gaan we hierna gebruik maken van professionele apparatuur. Om een voorbeeld te noemen: bij elektrische gereedschappen gaan we metingen uitvoeren. Deze metingen behelzen het meten van de isolatieweerstand, de weerstand van de aardaansluiting en het vaststellen van lekstromen.

Wie voert de keuring uit

JoBo Keuringen beschikt enkel over wettelijk erkende keurmeesters. Onze reparatie afdeling beschikt over gekwalificeerd personeel.

Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4