JoBo Keuringen ... goed gekeurd!

Uw bedrijf en de ARBO wet

Het lezen én doorgronden van wetteksten is geen makkelijke klus. Hier worden de grote lijnen kort geschetst: van wetteksten naar heldere info.

Het accent ligt op hoe te voldoen aan de gestelde keuringsverplichtingen voor arbeidsmiddelen. Wat zijn de verplichtingen, wie mag welke arbeidsmiddelen keuren, zelf doen of uitbesteden? Na het lezen van enkele pagina's kunt u deze vragen beantwoorden.

Arbeidsomstandighedenwetgeving

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de "Arbeidsomstandighedenwet", beter bekend als de ARBO wet en de bijbehorende Veiligheidsbesluiten.

Voor een werkgever kent de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling) vooral verplichtingen. De plichten zijn onderverdeeld in de Arbowet enerzijds en het Arbobesluit en de Arboregeling anderzijds.

Plichten van werkgever uit de Arbowet

Plichten van werkgever uit de Arbowet hebben vooral een organisatorisch karakter: de voorschriften moeten ervoor zorgen dat er op een gestructureerde wijze aandacht wordt besteed aan veilig en gezond werken.

Verplichtingen uit het Arbobesluit en de Arboregeling

De verplichtingen uit het Arbobesluit en de Arboregeling zijn veelal toegespitst op één risico. Voorbeelden hiervan zijn

  • Arbeidsplaatsen : Diverse algemene bepalingen over bijvoorbeeld elektrische installaties, vluchtwegen, deuren en het voorkomen van valgevaar (hoofdstuk 3 Arbobesluit + Arboregeling).
  • Arbeidsmiddelen: Voorschriften m.b.t. het gebruik van machines en apparaten, zoals de keuring. Maar ook regels voor het veilig gebruik van vorkheftrucks en steigers(hoofstuk 7 Arbobesluit + Arboregeling).
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering: Enkele algemene bepalingen voor o.a. de keuze en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Veel bijlagen met o.a. diverse gebods- en verbodsborden (hoofdstuk 8 Arbobesluit + Arboregeling).

Handige links naar wetgeving

Arbowet
Arbobesluit
Arboregeling