JoBo Keuringen ... goed gekeurd!

Stap 1: Waarom keuren en de voorbereiding

De periodieke inspectie van de installatie heeft als doel te controleren of de elektrische gereedschappen, klimmaterialen en valbeveiligingen nog voldoen aan de wettelijke normen. U als werkgever bent hiervoor immers verantwoordelijk.

Onze eerste stap is samen met u afspraken maken over onderstaande punten.

  • De gereedschappen of onderdelen die geïnspecteerd moeten worden.
  • De visuele inspectie en de benodigde metingen en beproevingen die uitgevoerd moeten worden.
  • Inspecties die niet uitgevoerd worden.
  • De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties.
  • Het bepalen of de inspectie uitgevoerd mag worden op basis van een steekproef.

Wordt de inspectie uitgevoerd op basis van een steekproefmethode dan moet worden vastgelegd waaruit deze methode bestaat.

Het vastleggen van bovenstaande zaken is van groot belang. Vooral na een ongeval kunnen aan deze gegevens rechten worden ontleend.

Er kan worden aangetoond dat een zorgvuldig beheer van de elektrische gereedschappen, klimmaterialen en valbeveiligingen heeft plaatsgevonden.

In deze voorbereidende fase maken we met u tevens duidelijke prijsafspraken waardoor u weet waar u aan toe bent. Wij durven gerust van ons zelf te zeggen dat we prijstechnisch goed in de markt liggen. Iets wat in deze tijd van recessie zakelijk voor u van belang is.

Wij bieden u een transparante offerte aan en wanneer u hiermee akkoord gaat, gaat voor ons het werk beginnen.

Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4