JoBo Keuringen ... goed gekeurd!

Onderhoud en keuren van brandblussers

Onderhoud van brandblussers.

Voor het onderhoud van brandblussers is de norm NEN 2559 opgesteld. Hierbij worden richtlijnen aangegeven waarbij er controle plaats dient te vinden die uitgevoerd wordt door de gebruiker en dat er door de leverancier, een erkende deskundige of de brandweer een inspectie en eventueel revisie wordt uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog onderhoudsrichtlijnen van:

 • De fabrikant
 • De inspectie van het brandweerwezen.
 • De P-norm bladen van de Arbeidsinspectie
 • VEBON: vereniging van Beveiligings Ondernemingen in Nederland (vroeger NVOB)
 • REOB: regeling erkenning onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen.

Vuistregels voor controle en onderhoud

Er zijn dus nogal wat richtlijnen. Wat is nou handig om te hanteren als vuistregel? Eigenlijk heel simpel.

 • Controleer zelf maandelijks of alle blustoestellen aanwezig zijn en of ze in goede staat
  zijn.
 • Laat de brandblussers elk jaar controleren door een erkend onderhoudsbedrijf (bijv. de
  leverancier).
 • Toestellen op waterbasis elke 5 jaar laten controleren en de overige elke 10 jaar.

Bovenstaande richtlijn is afkomstig uit de NEN 2559 en zou eigenlijk ook in het model gemeentelijke bouwverordening (art 10, bijlage 4) behoren te staan. In deze bouwverordening wordt volstaan met te zeggen dat de beheerder verplicht is de brandblusser in goede staat te houden en dat ze regelmatig moeten worden gecontroleerd. Hoe dit zou moeten worden ingevuld, hebben veel gemeenten nog niet of nog niet volledig overgenomen. Derhalve is het verstandig om de bovengenoemde NEN 2559 te gebruiken als beheerder.