JoBo Keuringen ... goed gekeurd!

Brandblussers: richtlijnen voor aantallen en plaatsing

Waar op te hangen?

Brandblussers kom je overal tegen, zowel in auto’s, vrachtauto’s en in gebouwen. Het is belangrijk dat de blussers snel binnen handbereik zijn. Derhalve zijn de volgende regels van toepassing (opgesteld met name voor gebouwen).

 • Brandblussers dienen direct inzetbaar te zijn.
 • Brandblussers dienen duidelijk opgehangen te worden.
 • Eventueel dienen verwijzingen te worden aangebracht waar de brandblusser zich bevinden.
 • Brandblussers dienen in de vluchtroute te zijn opgenomen. (Denk aan hallen,
  trappenhuizen en nooduitgangen.)
 • Het kan verstandig zijn om zogenaamde blusposten in te richten, waar naast de
  brandblusser tevens een brandhaspel, een handmelder en een EHBO koffer.
 • Er dient zoveel mogelijk eenheid te worden aangebracht omtrent de positie van de
  brandblusser. Denk aan het plaatsen van deze blusposten op telkens dezelfde locatie van
  elke vergelijkbare verdieping.

Hoeveelheid brandblussers in een gebouw.

Er is een richtlijn opgesteld voor het noodzakelijk aantal brandblussers. Hierbij worden naast de standaard eis nog een aantal verschillende type ruimten genoemd waar extra gevaar is. Er geldt als vuistregel:

De basis eis is per 150 m2 dienen er twee bluseenheden aanwezig te zijn. (Onder bluseenheden wordt naast de brandblussers ook bijv. een brandhaspel verstaan.) Uitzonderingen op de basis eis zijn ruimten zoals waar met verven, hout, brandgevaarlijke vloeistoffen, karton, stro, vezels, ovens, droogplaatsen etc. wordt gewerkt. Hier geldt de regel van drie bluseenheden per 100 m2.

Daarnaast zijn er nog twee uitzonderingen. Ruimten met een extreem lage vuurbelasting dan geldt er 2 blustoestellen per 300 m2 en dan is er nog de groep van apart staande gebouwen of kleine verdiepingen. Hier dient gekeken te worden naar de grote van de ruimte, maar men dient uit te gaan van 1 tot 3 blustoestellen per gebouw of verdieping.

Het is verstandig om van bovenstaande uit te gaan, ook al zijn er specifieke voorzieningen getroffen zoals automatische blusinstallaties of sprinklers.